نظام پزشكي شهرستان هاي فردوس، بشرويه و سرايان
ويژه اعضای سایت
کلمه کاربری:
رمز عبور:
مایلم هم اکنون عضو شوم
رمز عبور را فراموش کرده ام


بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث جهت اعضا

پزشکان،دندانپزشکان،داروسازان،ماماها، فیزیوتراپیستها،بینایی سنجی وشنوایی سنجی،تغذیه، کاردرمانی،گفتاردرمانی و اعضاء خانواده تحت تکفل آنان می توانندتحت پوشش بیمه درمان تکمیلی،عمروحوادث قرار گیرند . 

 
 1- قرارداد بیمه درمان تکمیلی گروهی

در این طرح هزینه های درمانی بیمه شدگان بشرح زیر با فرانشیز 30 (سی) درصد تحت پوشش می باشد.

موضوع تعهدات

سقف تعهدات برای
 هر نفر ( به ریال)

1- جبران کلیه هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

30.000.000

2- جبران هزینه های اعمال جراحی قلب ، مغز و اعصاب ( به استثنای دیسک ستون فقرات ) پیوند کلیه و مغز استخوان،کبدوریه با احتساب بند 1

60.000.000

3- جبران هزینه های زایمان طبیعی و سزارین

8.000.000

4- پاراکلینیکی الف: سونوگرافی ، ماموگرافی ، رادیوتراپی ، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی ، ام . ار .آی،  اکو کاردیوگرافی ، سی تی اسکن

3.000.000

5- پاراکلینیکی ب: هزینه های اعمال مجاز سرپایی : ختنه ، شکستگی ها،

گچ گیری ، بخیه ، تخلیه کیست، خارج کردن لیپوم کرایوترتراپی و لیزر درمانی

1.500.000

6- پاراکلینیکی ج :  هزینه های تست ورزش ، نوار عصب ، مغز، عضله و آنژیوگرافی چشم

1.500.000

7- جبران هزینه های رفع عیوب انکساری دید چشم 4 دیوپتر یا بیشتر برای هر چشم

2.000.000

                                                                                            داخل شهر

8- هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی منجر به بستری در بیمارستان

                                                                                           خارج شهری

300.000

 

600.000


                            دوره انتظار ( برای بیمه شدگان جدیدکه درسال قبل فاقدبیمه درمان تکمیلی بوده اند)

برای سزارین و زایمان طبیعی 6 ماه و برای بیماریهای فتق ، لوزه ، گواتر ، انواع سل ، صرع ، پروستات ، پولیپ ، دیسک ستون فقرات ، انحراف بینی ، انواع کیست، هیستر کتومی ، سیستوسل وریکتوسل ، جراحی کلیه ، سنگ کلیه ، ماستوئیدگکتومی ، کاتاراکت، جراحیهای قلبی و عروقی ،دیابت و لیزیک چشم 3 ماه بعد از تاریخ شروع پوشش بیمه ای (از 1/11/1387) می باشد.
             
                                   ( تاریخ ثبت نام از  1/11/87   تا   10/12/87  )   
بیمه شدگان  عبارتنداز:
1- کلیه اعضاء سازمان نظام پزشکی که دارای شماره نظام پزشکی می باشند
2- همسر
3- فرزندان بیمه شده  اصلی  (  فرزندان مونث تا زمان اولین ازدواج     فرزندان  ذکور  تا سن 20 سالگی  و  در مورد  دانشجویان  با  ارائه  گواهی     اشتغال  به  تحصیل  تا  سن 25 سالگی   و   دانشجویان رشته  پزشکی  تا  26 سالگی
4- پدر و مادر به شرط داشتن دفترچه درمانی با فرانشیز40(چهل) درصد تحت پوشش قرارمی گیرند
در زمان ثبت نام تمامی اعضای خانواده بیمه شده اصلی می بایستی تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار گیرند.
 
پس از پایان مهلت ثبت نام فقط افراد زیر به جمع بیمه شدگان اضافه می گردند:
 - فرزندان از بدو تولد ( حداکثر دوماه پس از تولد فرصت دارند تحت پوشش قرار گیرند.)
 - همسر بیمه شده اصلی که تاریخ ازدواج آنان در طول اعتبار قرارداد   بیمه ای باشد ( حداکثر دو ماه   پس از ازدواج فرصت دارند تحت پوشش قرار گیرند.)
 
مدارک لازم برای ثبت نام
  1- تکمیل فرم ثبت نام در سایت   (فقط جهت اطلاع و محاسبه حق عضویت است. جهت تکمیل فرم اصلی و تحویل مدارک به سازمان مراجعه نمایید)
  2- یک قطعه عکس بیمه شده اصلی
  3- کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل
  4- کپی کارت ملی کلیه بیمه شدگان
  5- کپی صفحه اول دفترچه درمانی 
  6- گواهی اشتغال به تحصیل برای فرزندان ذکور بین 20- 25 سال   
  7- فیش بانکی مبلغ حق بیمه 
  8 - کارت بیمه درمان سال قبل
  9 - کپی کارت نظام پزشکی
 
نحوه استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی جهت مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه ایران 
  بیمه شدگان می توانند جهت استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی ( دریافت معرفینامه بستری در مراکز طرف قرارداد) به همراه داشتن مدارک ذیل در تهران به دفتر مرکزی نظام آسایش واقع درنظام پزشکی و در شهرستانها به شعب بیمه ایران مراجعه نمایند.
 * اصل شناسنامه وکپی کارت ملی بیمه شده اصلی و بیمار، به همراه کارت بیمه درمانی بیمه ایران
 * گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان مورد نظر و تاریخ دقیق بستری
 * اصل و کپی دفترچه سازمان تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی پدرو مادربیمه شده ( معتبر در تاریخ بستری )
 * در صورت عدم دریافت معرفی نامه حداکثر ظرف مدت 3 روز از زمان بستری شدن مراتب را به دفتر ببمه سازمان اطلاع داده شود.
 * درموارداورژانس ویاساعات غیراداری، بیمه شدگان می توانندازطریق کارت بیمه مستقیمابه بیمارستان طرف قراردادمراجعه کنند و دراولین ساعات اداری  روز  بعد معرفی نامه مربوطه رااخذنمایند.
نحوه استفاده خدمات بیمه درمان در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد  بیمه ایران
الف- بیمه شده موظف است حداکثرظرف مدت 3روزاززمان بستری در بیمارستان مراتب رابه دفتر بیمه سازمان اطلاع دهد.
ب – حداکثر هزینه های درمان قابل پرداخت از هزینه های انجام شده در بیمارستانها یا مراکز درمانی غیر طرف قرارداد معادل هزینه های مربوط در بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران ( طبق قرارداد منعقده ) با توجه به حق العمل جراح ، کمک جراح، تخت اتاق عمل ، بیهوشی و ریکاوری برحسب درجه بیمارستان خواهد بود چنانچه حق العمل جراحی و سایر موارد در صورتحساب ارائه شده قید نشده باشد تعهد بیمه گر مشروط به ارائه رسید معتبر و طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان خواهد بود.
(حداکثر زمان تحویل مدارک مربوط به هزینه های بیمارستانی و پاراکلینیکی تا دو ماه پس از انجام آن می باشد)
ب – مدارک لازم جهت بررسی پرونده و پرداخت صورت هزینه های درمانی مراکز غیر طرف قرارداد:
*  اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار
*  گواهی پزشک دال بر علت و تاریخ بستری در بیمارستان با ذکر مشخصات کامل بیمار و نام بیمارستان
*  کپی و اصل کارت بیمه درمانی
*  اصل کلیه صورت هزینه های درمانی
توجه : این بیمه نامه مکمل بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و بیمه گران مشابه می باشد ( بیمه گر اول ) لذا  بیمه شدگان  باید ابتدا به مراجع مذکور مراجعه نموده و پس از دریافت سهم خسارت از این موسسات ، فتوکپی برابر اصل مدارک مربوطه را  بانضمام فتوکپی چک دریافتی تحویل نمایند.
در صورتیکه بیمه شدگان از مزایای بیمه گر اول  استفاده نمایند ما به التفاوت خسارت تا سقف تعهدات بیمه گر بدون کسر فرانشیزقابل پرداخت خواهد بود مشروط به اینکه جمع هزینه های پرداختی بیمه گر اول و بیمه ایران  از 100درصد
هزینه های مورد تعهد تجاوز ننماید. در صورتیکه بیمه شدگان از مزایای بیمه گر اول استفاده ننمایند میزان سهم خسارت بر عهده بیمه گذار معادل30درصد فرانیشیز خواهد بود.
استثنائات:
هزینه های درمانی ناشی از موارد زیر تحت پوشش نمی باشد:
* اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می گیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه شده طی درمان باشد
* عیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معتمد بیمه گر رفع این عیوب جنبه درمانی داشته و معالجه آن جنبه ضروری داشته  باشد.
* زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر ، سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج ، نازایی و عقیم سازی مگر اینکه جنبه درمانی داشته باشد، لقاح مصنوعی
* ترک اعتیاد ، خود کشی ، قتل و جنایت ، جنون و بطور کلی بیماریهایی که شخص بیمار نسبت به بیماری خویش آگاهی نداشته باشد
* حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله ، آتشفشان و جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا، اعتصاب ، قیام،  آشوب ، کودتا و فعل و انفعالات هسته ای و شیمیایی
* هزینه اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر
* دندانپزشکی و جراحی لثه
* وسایل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس ، لنز و سمعک ، شکم بند، لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند
* هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی
* رفع عیوب انکساری چشم مگر در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد

2- بیمه عمرزمانی : پرداخت غرامت فوت به هرعلت برای هریک ازبیمه شدگان        20،000،000 ریال
3- پرداخت غرامت فوت ناشی ازحادثه برای هریک از بیمه شدگان                      50،000،000 ریال
4- پرداخت غرامت نقص عضوکلی دائم برای هریک از بیمه شدگان                     50،000،000 ریال
5- پرداخت غرامت نقص عضوجزئی دائم برای هریک ازبیمه شدگان ضریبی از         50،000،000 ریال
6- درصورت بروز فوت در اثرحادثه ، سرمایه مورد تعهد برای هر یک از بیمه شدگان   70.000.000 ریال

جدول حق بیمه درمان تکمیلی ، عمر و حادثه اعضاء سازمان نظام پزشکی در سال 1387
کلیه مبالغ به ریال می باشد


 

حق بیمه درمان

حق بیمه عمر

حق بیمه حادثه

جمع کل حق بیمه

زیر 3 سال

675.000

___

___

675.000

3 تا 60 سال

675.000

62.400

69,600

807.000

60 تا 70 سال

1,012.500

62.400

69,600

1,144,500

70 تا 75 سال

1.350.000

___

69,600

1,419,600

75 سال به بالا

1.350.000

___

­___

1,350,000


     شماره حساب جام 131600911  به نام شرکت کارگزاری بیمه نظام آسایش 
  بانک ملت شعبه خیابان دمشق کد  0/6342

 
برای ثبت نام بیمه درمان تکمیلی ،عمروحوادث لطفاً اینجا را کلیک نمایید 
 (فقط جهت اطلاع و محاسبه حق عضویت است. جهت تکمیل فرم اصلی و تحویل مدارک به سازمان مراجعه نمایید)
 (فقط جهت اطلاع و محاسبه حق عضویت است. جهت تکمیل فرم اصلی و تحویل مدارک به سازمان مراجعه نمایید)
 
 
* توجه : خواهشمند است بلافاصله پس از ثبت نام مدارک خود را به سازمان نظام پزشکی فردوس (خ ش مطهری- بلوار شفا) تحویل نموده تا ارسال شود. پس از یک هفته از ارسال مدارک جهت اطمینان از وصول مدارک و پوشش بیمه ای خود با واحد بیمه سازمان تماس حاصل فرمایید.
آدرس: تهران - انتهای خیابان کارگر شمالی - خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم) - پلاک 6
تلفن: 84130 داخلی 111 و 112 (مستقیم: 84138111 و 84138112)
نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما