نظام پزشكي شهرستان هاي فردوس، بشرويه و سرايان
ويژه اعضای سایت
کلمه کاربری:
رمز عبور:
مایلم هم اکنون عضو شوم
رمز عبور را فراموش کرده ام


معاینه هایمن

پرده اول: خانمی به متخصص زنان مراجعه نموده و درخواست معاینه به علت...... می‌نماید. پزشک قبل از معاینه در خصوص وضعیت بکارت بیمار از وی سوال می‌نماید و بیمار اظهار می‌دارد که ازدواج نموده است. براساس این اظهار شفاهی بیمار، متخصص زنان اقدام به اسپکولوم‌گذاری و معاینه می‌نماید و...

پرده دوم: همان بیمار ضمن مراجعه به دادسرا از پزشک مذکور نسبت به معاینه دستگاه تناسلی و آسیب رساندن به Hymen خود طرح شکایت می‌نماید.

پرده سوم: فرد مذکور در همان روز به دستور مقام قضایی در پزشکی قانونی تحت معاینه از نظر بکارت قرارمی گیرد و اعلام پزشکی قانونی چنین است: «پارگی جدید پرده بکارت در محل.... که مربوط به حدود 24 ساعت اخیر می‌باشد و....»

پرده چهارم: حکم دادگاه چنین صادر می‌گردد که «پزشک به دلیل آسیب رساندن به پرده بکارت بیمار محکوم به پرداخت مهرالمثل می‌گردد.»

اما تعیین مهرالمثل بر اساس عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ زیبایی، تحصیلات، موقعیت و شرافت خانوادگی و اجتماعی وی و وضعیت وی نسبت به امثال و اقران و اقارب می‌باشد. حال با توجه به مهریه‌های کنونی که سر به فلک کشیده‌اند، حساب کنید که مثلاً اگر مهریه دختران یک فامیل 1000 سکه بهارآزادی باشد، مهرالمثل دختری در این خانواده چه قدر خواهد بود؟!

اما در تبصره ماده 369 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:

«اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد، فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می‌شود.» با توجه به اینکه دیه زن مسلمان در سال جاری معادل بیست میلیون تومان است، لذا قاعدتا حداکثر مهرالمثل نیز باید همین مبلغ بیست میلیون تومان باشد.

اما اصل ماجرا؛ دختری به دلیل رابطه نامشروع دچار آسیب پرده بکارت می‌گردد. به راهنمایی شریک جنسی خود به متخصص زنان تازه‌کار و کم‌تجربه‌ای مراجعه و با اعلام عدم بکارت خود تقاضای معاینه به دلیل..... را می‌نماید. پزشک تنها به پاسخ شفاهی که بیمار به وی می‌دهد بسنده کرده و وی را با اسپکولوم‌گذاری معاینه می‌کند و باقی داستان همان است که می‌دانید.

پس لازم است که متخصصان زنان و نیز ماماها در خصوص وضعیت بکارت بیماران خود نه تنها دقیقاً سوال نمایند، بلکه در صورت وجود هرگونه شک و شبهه در پاسخ کلامی بیمار قبل از اسپکولوم‌گذاری اقدام به معاینه هایمن کنند.

نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما