نظام پزشكي شهرستان هاي فردوس، بشرويه و سرايان
ويژه اعضای سایت
کلمه کاربری:
رمز عبور:
مایلم هم اکنون عضو شوم
رمز عبور را فراموش کرده ام


نکاتی درمورد تزریق سفتریاکسون

1_ مصرف همزمان سفتریاکسون با محلولها یا فرآورده های حاوی کلسیم در نوزادان و سایر گروههای سنی حتی به صورت انفوزیون از رگهای متفاوت ممنوع می باشد .

2_ حتی الامکان از مصرف محلولها یا فرآورده های حاوی کلسیم تا 48 ساعت پس از آخرین دوز سفتریاکسون در تمام گروههای سنی اجتناب گردد .

3 _ مصرف سفتریاکسون در نوزادان مبتلا به هایپربیلی روبینمیا بویژه نوزادان نارس ممنوع می باشد . مطالعات نشان داده است که سفتریاکسون قادر به جابجایی بیلی روبین از محل اتصال به آلبومین سرم می باشد و لذا امکان ایجاد انسفالوپاتی ناشی از افزایش بیلی روبین در این بیماران مطرح می باشد .

4 _ استفاده از رقیق کننده های حاوی کلسیم مانند محلول رینگربه منظور آماده سازی سفتریاکسون جهت تزریق ممنوع می باشد .

5 _ مصرف سفتریاکسون در بیماران با سابقه حساسیت به سایر سفالوسپورین ها (مانند سفالکسین _ سفالوتین _ سفیکسیم _ سفتازیدیم و ....) ممنوع می باشد و دربیماران با سابقه حساسیت به پنی سیلین ها باید با احتیاط فراوان همراه باشد .

6 _ تزریق وریدی سفتریاکسون حداقل باید طی 30 _ 15 دقیقه در محلول مناسب صورت پذیرد .

7 _ تزریق این فرآورده صرفا در مراکز مجهز به سیستم احیا انجام گردد و از تزریق وریدی سریع و همچنین تزریق توسط افراد غیرحرفه ای در مکانهای غیر از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیا جدا خودداری گردد .  
نظر خوانندگان در مورد اين مطلب ارسال نظر شما